Szociogramm Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
programjainak bemutatása Letöltések
Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelőségvállalási programja
EMMI társadalmi programjai, pályázatai Aktualitások Tehetségsegítő Hálózat - Tehetségpontok bemutatása Tehetségfejlesztő szakemberek bemutatkozása Cikkek Tehetséges fiatalok bemutatkozása Tehetségfejlesztés,
Fiatal Tehetségek Klubja
SZOCIOGRAMM Nonprofit Kft missziója:
A társaság célja, olyan elsősorban közhasznú tevékenységek megvalósítása, amelyek a társadalom széles rétegeinek - különös tekintettel a fiataloknak, időseknek, családoknak, és hátrányos helyzetűeknek a társadalmi esélyegyenlőségét és integrációját, közösségi életbe történő beilleszkedését támogatják. Kiemelt stratégiája a társadalmi értékek megerősítése és a helyi közösségek megtartó erejének fejlesztése oktatással, szolgáltatásokkal, komplex programok nyújtásával.
A szervezet alapértékeiben a prevenció, az Európai Uniós állampolgárság, a közösségi összefogás, a környezeti és humán értékek védelme, az egész életen át tartó tanulás, és a kompetencia alapú fejlesztés népszerűsítésének és alkalmazásának elkötelezettje.
Tevékenységét azonos értékeket és közhasznú célokat képviselő szervezetekkel együttműködésében, illetve e cél iránt elkötelezett szakemberek bevonásával kívánja megvalósítani. Tovább...
 
A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Fő céljuk, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, ennek érdekében juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. Tovább...
Helyi Esélyegyenlőségi Programok (HEP)
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló (2003. évi CXXV.) törvény értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP).
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésében a Türr István Képző és Kutató Intézet mentori szolgáltatás és képzés formájában nyújt/nyújtott segítséget az önkormányzatok számára.
Az önkormányzati testületek által jóváhagyott, helyi esélyegyenlőségi programok az alábbi linkre kattintva érhetők el: tovább a hep.tkki.hu oldalra. Tovább...
Aktuális programajánlatok, rendezvények, felhívások. Tovább...
„Tehetségek a tehetségekért” program olyan fiatalok számára teszi lehetővé önmaguk és a közösségi közreműködés kipróbálását, akik fejlett társas és szociális kompetenciákkal bírnak, valamint kommunikációs képességeik átlagon felüliek. A közösségi „újságíró” műhely lehetővé teszi, hogy a résztvevők képességeiket kibontakoztassák, kortársként kommunikáljanak a hozzájuk hasonló korú fiatalokkal, többlet értéket hozzanak létre, megtapasztalhassák a kooperáció nyújtotta szinergiahatás előnyeit. Tovább...
Linkajánló
Együttműködések Céges társadalmi felelősségvállalási programok Hirdetések Önkéntes fogadó szervezetek bemutatása Támogatók Önkéntesség szervezése