Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelőségvállalási programja
SZOCIOGRAMM Nonprofit Kft missziója:
A társaság célja, olyan elsősorban közhasznú tevékenységek megvalósítása, amelyek a társadalom széles rétegeinek - különös tekintettel a fiataloknak, időseknek, családoknak, és hátrányos helyzetűeknek a társadalmi esélyegyenlőségét és integrációját, közösségi életbe történő beilleszkedését támogatják. Kiemelt stratégiája a társadalmi értékek megerősítése és a helyi közösségek megtartó erejének fejlesztése oktatással, szolgáltatásokkal, komplex programok nyújtásával.
A szervezet alapértékeiben a prevenció, az Európai Uniós állampolgárság, a közösségi összefogás, a környezeti és humán értékek védelme, az egész életen át tartó tanulás, és a kompetencia alapú fejlesztés népszerűsítésének és alkalmazásának elkötelezettje.
Tevékenységét azonos értékeket és közhasznú célokat képviselő szervezetekkel együttműködésében, illetve e cél iránt elkötelezett szakemberek bevonásával kívánja megvalósítani.
 
A szervezet hosszú távú célja, hogy működési területén hozzájáruljon munkahelyteremtő, oktató és szolgáltató komplex programok megvalósításához, továbbá a közhasznú tevékenységében érintett hátrányos helyzetű rétegek képességfejlesztéséhez, pályaválasztásához és foglalkoztatásához.
 
A társaság az alább felsorolt tevékenységek megszervezésével és megvalósításával kíván az érintett, és a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjára pozitívan hatást gyakorolni:
  Közösségfejlesztés
  Szociális tanácsadás, mentálhigiénés és egészségmegőrző programok szervezése
  Kulturális és szakmai rendezvények, konferenciák szervezése
  Kulcs-képességek fejlesztése, tréningek tartása
  Környezettudatosságra nevelés
  Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi programok szervezése
  Oktatás, felnőttképzés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások szervezése
  Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, tréningek tartása, karrier-tanácsadás
  Álláskeresési tanácsadás, álláskereső klubok, tréningek tartása
  Foglalkoztathatóság fejlesztése, és rehabilitációs foglalkoztatás, munkaközvetítés
  Gyermekmegőrzés, családi napközi szervezése
  Tanulástechnika oktatása, korrepetálás, tantárgyi felzárkóztatás, és tehetséggondozás
  Családi életre nevelés, családi programok szervezése
  Európai Uniós és hazai projektek megvalósításában való közreműködés, önálló pályázatok koordinálása
  Tudásmegosztásban, szakmai hálózati együttműködésekben való részvétel
 
A szervezet bemutatása:
 
SZOCIOGRAMM Nonprofit Kft Debrecenben lett bejegyezve Kft-ként 2009. év szeptemberében, majd decemberben közhasznú nonprofit Kft-vé került átalakításra. Tevékenységét a CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért szervezettel való együttműködése kapcsán tudta megkezdeni. Az egyesület tevékenységeihez irodai környezetet, infrastrukturát és humánerőforrást biztosított a kezdetektől fogva azzal a céllal, hogy a működésében hasonló tevékenységi körű szervezetekkel hálózati együttműködést alakítson ki.
A SZOCIOGRAMM célja értékteremtő, hozzáadott értéket képviselő nonprofit szolgáltatások működtetése, új munkahelyek teremtésében és foglalkoztatás-fejlesztésében való közreműködés. Továbbá célja az alternatív foglalkoztatási formák alkalmazása és népszerűsítése, valamint a foglalkoztatási hajlandóságot növelő innovatív szolgáltatások kifejlesztése és a munkáltatókkal történő kapcsolattartás új kísérleti módszerekkel történő kezdeményezése.
Célja, hogy ernyőszervezetekkel történő kapcsolatfelvétel során bővítse az együttműködő hálózatát, és ezen keresztül szolgáltatásainak vásárlói körét.
Ennek okán 2011. évben a Munkaügyi Hivatalban regisztrálta munkaerő-piaci szolgáltatásait, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályán 2011. évben nyilvántartásba vetette önkéntes fogadó szervezeti tevékenységeit, majd 2013. évben azt módosította, 2012. évtől a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara regisztrálta tagja, és 2014. évelején a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál regisztráltatta a kft. magát, mint adatbázis-kezelő és nyilvántartó szervezet.
 
Szervezeti felépítése:
 
Taggyűlés, mint vezetőszerv (Tagság – 2 fő)
Felügyelőbizottság, mint felügyelő szerv (Tagja - 3 fő)
A tagok közül 1 fő ügyvezető és egyben Munkáltató, illetve 1 fő megbízott Munkáltató
Munkavállalók (2009-2013 évben – 1 fő, 2014-2015-ben 16 fő)
Megbízottak és külső szakértők, szolgáltatók (2013-2015 évben - 4 fő)
Önkéntesek (2013-2015 évben – 21 fő)