Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelőségvállalási programja
Együttműködések
CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért
 
Bemutatása:
A CSAT Egyesület 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy a foglakoztatás-politika, a társadalom-politika, és a szociális munka terén fejlesztő, tanácsadó, információközvetítő feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat szervezzen és valósítson meg.
Szolgáltatásaink célcsoportjai álláskeresők, pályakezdő fiatalok, valamint ezen hátrányos helyzetű réteg foglalkoztatását, képzését szervező szociális és mentális problémáit kezelő civil szervezetek. Egyesület tagjai valamennyien szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás, illetve pedagógus végzettségű szakemberek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a munkanélküliség kezelése, a humánerőforrás fejlesztése terén. Szakemberei a hagyományos, jól ismert eszközök alkalmazása mellett-jól ismerve a szakterület hazai és nemzetközi gyakorlatát- új, kísérleti módszerek bevezetésén is dolgoznak.
A CSAT Egyesület 2005-től akkreditált szervezet lett, mely tanúsítvány ügyfeleinket és együttműködő partnereinket mindenkor minőségi szolgáltatásokról biztosítja.
A CSAT Egyesület szakmai közössége azt a célt tűzte ki, hogy a munkaerő-piaci tekintetben hátrányos helyzetű rétegek tagjainak, illetve a velük foglakozó szervezeteknek az esélyeit növelje humán-szolgáltatásaival.
Elsődleges működési területünk az Észak-alföldi Régió, ügyfeleiket Debrecenből és vonzáskörzetéből egyaránt fogadják.
Kapcsolatépítő, érdekkérvényesítő munkájuk a foglalkoztatási célú civil szervezetekre terjed ki.
Szakmai munkájukban fontosnak tartják az egyénközpontúság alkalmazását és a fejlődésorientáltságot.
Működésük főbb területei:
Az ifjúsági céltalanság, állásnélküli életmód kialakulásának megelőzése és kezelése komplex, egyénközpontú szolgáltatások segítségével.
Munkaerő-piaci integrációt segítő egyéni és csoportos szolgáltatások minden érdeklődő számára, korhatár nélkül.
Foglakoztatási célú civil szervezetek ismereteinek bővítése, kapcsolati hálójának fejlesztéséhez való hozzájárulás tanácsadások által, valamint rendezvényeken, képzéseken, való közreműködéssel
 
Szakmai partnerség célterületei:
Stratégiai gondolkodás a foglalkoztatás-, és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése terén.
Munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és lebonyolításában való együttműködés.
Álláskeresők képzésében, foglalkoztatásában és önkéntességének megszervezésében való együttműködés.
Szakmai konzorciumi együttműködés a TÁMOP 1.4.3.-12/1-2013-0141 programban.
Iroda helyiség használatában és infrastruktúra fejlesztésében való együttműködés.
Országos KID Egyesület, melynek a SZOCIOGRAMM Nonprofit kft tagszervezete
 
Bemutatása:
Az OKIDE 2005-ben alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet, tagjai az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, majd az ESZA Kht. támogatásával KID típusú programokat megvalósító szervezetek és szakemberek. A KID mozaikszó Komplex, Integrált és Differenciált, alternatív munkaerő-piaci, szolgáltató programokat jelöl, amelyek hátrányos helyzetű csoportok (re)integrációját segítik elő. A KID módszertant az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal együttműködve 2002 és 2005 között dolgozták ki az OKIDE-t alapító és működtető szervezetek, szakemberek.
Az Országos KID Egyesület tagja a Civil Foglalkoztatási Műhelynek. Az OKIDE célja valamennyi, az országban működő, foglalkoztatási célú KID típusú, HEFOP és TÁMOP programot megvalósító szervezet szakmai érdekképviselete.  Az említett szervezetek foglalkoztatás-fejlesztésre specializálódtak, és hosszú távú céljuk, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásaik fenntartása és fejlesztése, melyet pályázati források felhasználásával valósítanak meg.
A tagszervezetek szakemberei többéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, 2005 óta magas színvonalon valósítják meg a HEFOP-2.3.-as programokat, valamint sikerrel pályáztak a HEFOP 2.3.2-05/2 és TÁMOP 1.4.1.-07/1 pályázati kiírásokra, melyek megvalósítása folyamatban van. Az Országos KID Egyesület 2012.03.13-án, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal aláírta a Stratégiai Partnerségi Megállapodást.
Az Egyesület évről évre sikeresen valósítja meg az ország különböző pontjain Munkaerő-piaci Műhely Konferenciáját, melynek témája mindig az aktuális munkaerő-piaci helyzethez igazodik.
Az Egyesület fő céljai: A civil szervezetek szerepvállalásának erősítése a fiatal felnőttek számára nyújtott komplex, integrált és differenciált programok megvalósításában, ezáltal elősegítve a munkanélküliek, elsősorban a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítását, illetve munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedését. A komplex, integrált és differenciált szolgáltatást nyújtó programokat megvalósító civil szervezetek érdekvédelmének megteremtése, az ennek érdekében feladatokat vállaló civil szervezetek és szakemberek összefogása, szolgáltatásainak, programjainak szakmai támogatása, új módszerek kidolgozása, elterjesztése, bevezetésének támogatása. Külföldi tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálásának előmozdítása, a közhasznú, civil szervezetek és a munkaügyi szolgáltatások területén működő állami intézmények együttműködésének elősegítése. 
 
Szakmai partnerség célterületei:
Humánszolgáltatások fejlesztésében és komplex reintegrációs projektek kidolgozásában való közreműködés.
Álláskeresők toborzása, közvetítése és közös programok tervezése és lebonyolítása.
Nonprofit szervezetek érdekképviseletében való együttműködés.
A Komplex Integrált és Differenciált módszer támogatásának érdekképviselete
Stratégiai gondolkodás a pályaorientáció és a foglalkoztatás fejlesztése terén.
Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért
 
Bemutatása:
Az Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért 2007 januárjában alakult, azzal a céllal, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára tanácsadó és fejlesztő feladatokat, képzési és foglalkoztatási programokat szervezzen és valósítson meg, illetve támogassa azon szervezetek létrejöttét és tevékenységét, akik e réteg érdekeinek képviseletét, foglalkoztatásba vonását vállalják. Az Egyesület kiemelkedően közhasznú (2007. február 21.) szervezet, székhelye Debrecenben található és poroszlói telephellyel is rendelkezik.
Célcsoportját alkotják a pályakezdők, munkanélküliek, álláskeresők, nonprofit szerveztek.
A szervezet küldetése a diplomás, szakmailag felkészült, nyelveket beszélő munkavállalók elvándorlásának a csökkentése. Cél, az érdeklődésnek megfelelő szakmai irány elérése az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a speciális fejlesztést igénylők körében, ezzel fejlesztve a Észak-Magyarországi  Régió foglalkoztatását. Célja, projektjeinek hazai és külföldi partnerekkel közösen történő megvalósítása eredményes tréningekkel, szakmai műhelyekkel, rendezvényekkel és konferenciákkal. Az Útirány Egyesület tevékenységeivel segíti az álláskeresőket, hogy megismerjék a munka világát, valamint segít elhelyezkedni a nyílt munkaerő-piacon.
 
Szakmai partnerség célterületei:
Álláskeresők toborzása, közvetítése és közös programok tervezése és lebonyolítása.
Munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és lebonyolításában való együttműködés.
Álláskeresők képzésében és foglalkoztatásában való együttműködés.
Humánszolgáltatások fejlesztésében és komplex reintegrációs projektek kidolgozásában való közreműködés.
Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége
 
Bemutatása:
A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 12 éve munkálkodik azon, hogy a munka világához kötődő nonprofit szervezetek fejlesztésével javítsa a foglalkoztatás helyzetét Magyarországon.
Megvalósított programjai során már közel 1000 szervezet szakmai fejlődéséhez járult hozzá. Eddigi eredményeire és tapasztalataira építve szeretné folytatni munkánkat - nagy hangsúlyt fektetve a szektorok közti együttműködésre, hogy egy még aktívabb cselekvési tervvel és stratégiával képviseljék és valósítsák meg céljainkat.
A Szervezet célja továbbá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, megvalósítása és terjesztése.
A munkaerőpiacon mind jelentősebb arányban képviseltetik magukat a tartósan munka nélkül lévők, illetve a többszörösen hátrányos helyzetben lévő személyek, akik esetében a hagyományos reintegrációs programok működtetésével és az állásközvetítés módszerével nem lehet sikeres munkaerő-piaci integrációt elérni.
Programjai célja és célcsoportja egyre sokszínűbb: így az országos hálózatépítő tevékenység mellett már többek között önkéntesek és szociális szakemberek képzésével, regionális foglalkoztatási stratégia készítésével, országos érdekképviseleti tevékenységgel foglalkozó projekteket működtet. Szerteágazó tevékenységei és szolgáltatásai azt igénylik, hogy szervezet munkatársai és külső szakértői is megfelelő végzettségű felkészült szakemberek legyenek, akik folyamatos továbbképzéseken és tréningeken vesznek részt, annak érdekében hogy naprakészek lehessenek, szaktudásuk bővüljön, s így minél több információt tudjanak közvetíteni és minél hatékonyabb segítséget nyújthassanak a korlátozott erőforrásokkal bíró nonprofit szervezetek számára.
A több éves intenzív pályázatírás és megvalósítás során szervezet mind országos, mind regionális szinten szerteágazó kapcsolatrendszert épített ki, így jelenleg széleskörű partneri kapcsolatokkal rendelkezik a piaci, civil, önkormányzati, érdekképviseleti, pénzügyi és médiaterületen egyaránt.
 
Szakmai partnerség célterületei:
Álláskeresők toborzása, közvetítése és közös programok tervezése és lebonyolítása.
Adatbázis bővítése, információ áramlás biztosítása hírlevélben, valamint egyéb szolgáltatások és tanácsadások szervezése és lebonyolítása.
Nonprofit szervezetek érdekképviseletében való együttműködés.
A SZOCIOGRAMM Nonprofit Kft tagja az Észak-Alföldi Regionális Foglalkoztatás Fejlesztési Paktumnak.
Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Bemutatása:
A HAHA egy 1996-ban Debrecenben létrejött civil szervezet, mely megalakulásától kezdve szerves részét képezi a régió civil szektorának. Célcsoportját a régió fiataljai és civil szervezetei, közösségei képezik, így tevékenységünkkel az ő problémáikra nyújtunk megoldást hiánypótló szolgáltatások és programok biztosításával.
Kezdetben szervezetük fő célja a hallgatói szolgáltatások és rendezvényszervezési feladatok egyre magasabb szinten való biztosítása volt, mára azonban a tevékenységi kör jelentősen kitágult és átalakult: a HAHA nemzetközi és hazai vidékfejlesztési projektek résztvevője, ifjúsági rendezvények szervezője, valamint különféle képzések, nemzetközi ifjúsági csereprogramok lebonyolítója.
 
Szakmai partnerség célterületei:
Álláskeresők toborzása, közvetítése és közös programok tervezése és lebonyolítása.
Szakmai konzorciumi együttműködés a TÁMOP 1.4.3.-12/1-2013-0141 programban. Karrier Pontok kialakítása és működtetése Debrecenben, Berettyóújfaluban és Hajdúböszörményben, továbbá közös állásportál kifejlesztése.
Piaci humánerőforrás gazdálkodással és munkaerő közvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése, üzleti tervek kidolgozása.
 
Mentés Másként Szociális Szolgáltató Szövetkezet
Bemutatása:
A MENTÉS MÁSKÉNT Szociális Szövetkezet azzal az alapítói szándékkal jött létre, hogy a táv- és részmunkaidő foglalkoztatást, a távoktatást, az elektronikus szolgáltatásokat és értékesítési formákat saját példáján keresztül népszerűsítse, és alkalmazásukat tapasztalatátadással ösztönözze.
Továbbá magánszemélyek, cégek, vállalkozások, és intézmények számára nyújtson szolgáltatásokat az oktatás, a képesség és kompetenciafejlesztés, tehetséggondozás, a termékforgalmazás, a pályázatírás terén.
Célja webfejlesztés, webáruház készítés, elektronikus és nyomtatott sajtótermékek létrehozása, tanácsadó hálózat működtetése, amelyek magánszemélyek és cégek számra egyaránt elérhetőek.
Tapasztalt szociális, pénzügyi, marketing, jogi, pedagógus, pszichológus, informatikus szakemberek együttműködésével kívánja üzleti partnereinek, és ügyfeleinek karrierjét elősegíteni.
A Szövetkezet az Észak-alföldi Regionális Nonprofit Foglalkoztatás Fejlesztési Paktum tagszervezete. A szövetkezet tanácsadásokkal, projektgenerálással, szakmai együttműködésével hozzájárul a civil szférában foglalkoztatottak körének bővüléséhez, a szektorok közötti együttműködések kialakításához és a civil szervezetek népszerűsítéséhez.
Munkánk során a szövetkezet szakmai feladatokat vállalt az Országos KID Egyesület – ernyőszervezet-, a CSAT Egyesület, valamint a Krétakör Egyesület programjaiban. Kapcsolatot tart fenn az MSKSZMSZ paktumot működtető és fejlesztő szakmai csapatával, és az Első Nyírségi Fejlesztési Társulással. Továbbá szakmai kapcsolatot kezdeményez a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, mely együttműködés keretében hozzájárul a térség civil vállalásainak nyilvánossá tételében, a civil szervezetek eddigi projektmegvalósítással kapcsolatban felmerült szükségletek feltárásában.
A szövetkezet tagjai 2-20 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ismerik a nonprofit szféra lehetőségeit, és kihívásait. Önálló projektmegvalósítói tapasztalataikkal támogathatják a paktum projekt hálózatépítő/fejlesztő munkáját, valamint munkaerőpiaci tanácsadói és közösségfejlesztői felkészültségükkel támogathatják a célcsoport elhelyezkedését.
 
Szakmai partnerség célterületei:
Szolgáltatások nyújtásában és népszerűsítésében való közös gondolkodás
Foglalkoztatás-fejlesztésben és szakértői tevékenységek és tanácsadások szervezésében való közreműködése.
foglalkoztatást bővítő tevékenységek és piaci szolgáltatások nyújtásában való közös gondolkodás.
Krétakör Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért
 
Bemutatása:
A Krétakör Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért 2005-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a foglalkoztatáspolitika, szociális munka és a munkaerő-piaci rehabilitáció terén információt közvetítsen, fejlesztő tevékenységeket valósítson meg hátrányos helyzetű emberek számára.
Az Egyesület tagjai előző tevékenységeik során komoly tapasztalatokat szereztek szociális- és foglalkoztatási programok megvalósítása során.
A tagok szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, szociális munkás és jogász végzettségűek. Emellett konfliktuskezelő-, pályaorientációs tréneri és közbeszerzési ismeretekkel is rendelkeznek nem.
A Krétakör Egyesület működési területe az Észak- Alföldi Régió, ügyfeleit Debrecenből és vonzáskörzetéből egyaránt fogadjuk. Munkánkban fontosnak tartjuk az egyénközpontúság alkalmazását, szemléletünket fejlődésorientáltság jellemzi. Egyesületünk számára lényeges a tapasztalatátadás olyan egyetemi hallgatók, önkéntesek számára, akik érdeklődnek a hátrányos helyzetű emberekkel végzett fejlesztő munka iránt. Ezért rendszeresen fogadunk gyakorlatra egyetemistákat, önkénteseket. Az látható, hogy ezek az együttműködések egyre sikeresebbnek bizonyulnak, az így bevont, „érzékenyített” munkatársak később is velünk szeretnének dolgozni, nagy segítséget nyújtva a projektmegvalósítások során.
 
Szakmai partnerség célterületei:
Álláskeresők toborzása, közvetítése és közös programok tervezése és lebonyolítása.
Munkaerő-piaci szolgáltatások szervezése és megvalósítása.
Stratégiatervezésben történő közös gondolkodás.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
 
Bemutatása:
Berettyóújfalu Magyarország Észak Alföldi régiójában fekvő kisváros 16 ezer fős lakossággal. A város kedvező fekvése, és az  itt élő emberek szorgalma nyomán Hajdú-Bihar megye térségének gazdasági-, kulturális-, egészségügyi-, és oktatási központjává vált. A hegyeshalmi határátkelő távolsága 440-450 km. A román határtól kb. 30 km-re fekszik. Berettyóújfalu a fővárostól az M3-as autópályán Debrecen felől megközelíthető, a távolság kb.270 km.
 
Szakmai partnerség célterületei:
Együttműködési szerződés alapján közös pályázatok tervezése és megvalósítása.
Szakmai együttműködés a TÁMOP 1.4.3.-12/1-2013-0141 programban.
Feladat ellátási megállapodás alapján ifjúsági klub működtetése a helyi fiatalok számára, valamint Ifjúsági Közösségi Szolgáltató és önkéntes tevékenységek és programok koordinálása.