Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelőségvállalási programja
A SZOCIOGRAMM Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft célja, olyan elsősorban közhasznú tevékenységek megvalósítása, amelyek a társadalom széles rétegeinek - különös tekintettel a fiataloknak, időseknek, családoknak, és hátrányos helyzetűeknek a társadalmi esélyegyenlőségét és integrációját, közösségi életbe történő beilleszkedését támogatják.
Kiemelt stratégiája a társadalmi érékek megerősítése és a helyi közösségek megtartó erejének fejlesztése oktatással, szolgáltatásokkal, komplex programok nyújtásával.
A szervezet alapértékeiben a prevenció, az Európai Uniós állampolgárság, a közösségi összefogás, a környezeti és humán étékek védelme, az egész életen át tartó tanulás, és a kompetencia alapú fejlesztés népszerűsítésének és alkalmazásának elkötelezettje.
Tevékenységét azonos értékeket és közhasznú célokat képviselő szervezetekkel együttműködésben, illetve e cél iránt elkötelezett szakemberek bevonásával kívánja megvalósítani.
A szervezet hosszú távú célja, hogy működési területén hozzájáruljon munkahelyteremtő, oktató és szolgáltató komplex programok megvalósításához, továbbá a közhasznú tevékenységében érintett hátrányos helyzetű rétegek képességfejlesztéséhez, pályaválasztásához és foglalkoztatásához.
 
Tehetségekkel a Tehetségekért
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását kívánjuk ösztönözni és népszerűsíteni.   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma többek között a következő pályázatokat hirdeti:
Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása/NTP-NTV-P-15 Elhallgatott történelem / GUL-15-A KOR-dokumentumok – szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékével kapcsolatos anyagok gyűjtése / GUL-15-B Programunk az NTP-FTH-15 azonosító számú, „Tehetségek MUNKA-LAP- ja” elnevezésű program keretében 2015 novemberétől – 2016 májusáig elérhető.
A SZOCIOGRAMM Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint önkéntes fogadó közhasznú szervezet nevében mindent megteszünk annak érdekében, hogy az íráshoz, riportkészítéshez, fotózáshoz, videózáshoz kedvet és tehetséget érző fiatalokat egy közösségi újságírás erejéig szakmailag támogassuk, és újszerű élményekhez juttassuk! Kollégáink lelkes pályakezdő fiatalok és gyakorlott szakemberek, akik elkötelezettek az ifjúság oktatásában, és közösségi programok szervezésében.
A program ideje alatt tervezzük egy elektronikus kiadvány elkészítését, két alkalommal megosztó- és információs kampány szervezését, egy kérdőíves felmérés megvalósítását, legalább egy flashmob lebonyolítását, közösségi találkozók szervezését, továbbá egy újságszerkesztőség meglátogatását.
Célunk a fiatal tehetségek összefogása, hogy önkéntes vállalás / önkéntes munka, IKSZ/ keretében a velük egykorúak számára népszerűsítő és tájékoztató jelleggel az önkéntességről, a tehetségfejlesztésről és a Tehetség Pont Hálózatról hasznos tudást adjanak át.
A résztvevők a közös munkavégzés alkalmával fejleszthetik kooperációs és kommunikációs képességeiket, valamint gyakorlatot szerezhetnek az internet közösségi portálok, megosztó felületek használatában.   Az együttműködés eredményeként az érintett és érdeklődő fiatalokat érzékenyebbé és befogadóbbá tesszük a társadalmi/közösségi önkéntesség vállalásával kapcsolatban.
Népszerűsítő kampányunk sikeressége esetén, bővül és színesedik azoknak a fiataloknak a köre, akik örömmel, szívvel és lélekkel igyekeznek jobbá tenni környezetüket és ezzel együtt az egész világot.
Várjuk azoknak a fiatalok önkéntességének, és/vagy tehetés-gondozásának a koordinációjával foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek a jelentkezését is, akik közreműködnének előadóként vagy vállalnák interjúk felvételét, esetleg újságírói vénával megáldott diákok közvetítését.
A program előrehaladásáról és sikerességéről az erre a célra létrehozott internetes felületeken www.szociogramm.hu, www.munka-lap.hu és a www.facebook.com/fiataltehetseg adunk hírt.   A részvétel önkéntes és térítésmentes a minisztériumi támogatásnak köszönhetően.
 
Tehetséges fiatal felnőttek társadalmi felelősségvállalási programjának rövid összefoglalója  -  Tehetségek MUNKA-LAP- ja”
 
A program a Debrecenben élő vagy tanuló, hallgatói jogviszonnyal rendelkező tehetséges felnőtt fiatalok aktív közreműködésével működtetett közösségi újságírással, elektronikus felületen történő videó riportok és bemutatkozó cikkek, felmérések eredményeinek megjelentetésével növeli az önkéntesség vállalásában, tehetségfejlesztésben érintettek tájékozottságát. Cél a tehetségek, a tehetségprogramok, CSR tevékenységek, tehetségprogramok és pontok népszerűsítése, jó példák disszeminálása.
.
„Tehetségekkel a tehetségekért” program célja a tehetséges fiatalok összefogásának és társadalmi akciójának megszervezése, pozitív közösségi élményekhez jutás lehetőségének a megteremtése, valamint minta és példamutatással és a jó gyakorlatok ismertetésével a fiatalok társadalmi összefogásának népszerűsítése, továbbá a széles körű nyilvánosság tájékoztatásának növelése. Közvetlen cél a tehetséges fiatalok sikeres együttműködésének kialakítása, eredményes és sikeres programjának lebonyolítása. Célközönségre vonatkozó missziója a belső meggyőződésből vállalt önkéntesség és jó cselekedet népszerűsítése, a tehetséggondozó programokban és tehetségfejlesztő versenyek való részvétel motiválása, a jelenlegi társadalmi változások és folyamatok ellensúlyozása és a fiatalok lelki egészsége érdekében a pozitív gondolkodás és egymásért élés személetének a megerősítése. A program megvalósításának helyszíne Debrecenben, viszont eredményeinek elterjesztés túlmutat a helyi szinten, hiszen országosan is elérhetőek az internetes kampány (facebook) feltöltése és megosztása, és a program tapasztalatait megosztó honlap információi. A kampány a fiatalokat vonzó, és az IT világot jellemző elektronikus megosztások módszerére épít. A tehetséges fiatalok számára a digitális megjelenés nyilvánosságot, bemutatkozási (ismertté válási) lehetőséget biztosít. A közösségi élmények és akciók, a kooperációs team munkák - kérdőívezés, flashmob szervezése, publikációk írása, riportok és fotók/videók készítése és kiadvány (elektornikus újság) szerkesztése „saját élményű” közösségi sikerélményt biztosítanak a résztvevők számára, akik ennek köszönhetősen szélesebb látókörre és többlettudásra tesznek szert, melyet megosztanak kortársaikkal is. Az önkéntesség jó módszer annak megtapasztalására, hogy a sikert összefogással könnyebb elérni, és anyagi javakat is helyettesítő jutalom az együtt megélt társadalmi elismerés. A közösség eltűnteti a társadalmi különbségeket, egyenlő esélyt teremt.
 
 „Tehetségek a tehetségekért” program olyan fiatalok számára teszi lehetővé önmaguk és a közösségi közreműködés kipróbálását, akik fejlett társas és szociális kompetenciákkal bírnak, valamint kommunikációs képességeik átlagon felüliek. A közösségi „újságíró” műhely lehetővé teszi, hogy a résztvevők képességeiket kibontakoztassák, kortársként kommunikáljanak a hozzájuk hasonló korú fiatalokkal,
többlet értéket hozzanak létre, megtapasztalhassák a kooperáció nyújtotta szinergiahatás előnyeit.
 
A közösségi alkotó műhelyben részt vehetnek azok a fiatal felnőttek, akik Debreceni közép vagy felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Cél azoknak a fiataloknak a bevonása, akik ki szeretnék próbálni az elektronikus újságírást, annak szerkesztését, riportkészítést, riportfotózást. Együttműködésük eredménye egy elektronikus újság, és népszerűsítő kampány, melyben tájékoztatják kortársaikat a társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség és tehetséggondozás lehetőségeiről.
 
A „tehetségekkel a tehetségekért” műhely fokozza az alkotó kedvet, és lehetővé teszi a széleskörű nyilvánossághoz való eljutást, a visszajelzések és értékelések fejlesztik a résztvevők önismeretét, önértékelését, motivációját. Növekszik a célközönség ismerete a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntesség és a tehetséggondozás területén. A műhelyben közreműködik 10-15 fő tehetséges fiatal. 7 hónap során megvalósul 1 db. közösségi rendezvény, cikkekkel, publikációkkal, riportokkal, riportfotókkal feltöltenek 1 db elektronikus kiadványt, megszerveznek 1 db flashmob programot, kidolgoznak és működtetnek 1 db önkéntes elektronikus kampányt, melynek internetes megosztásával elérnek összesen minimum 1000 megosztást. A példa hatására várhatóan növekszik a fiatalok társadalmi felelősségvállalási hajlandósága, önkéntes akciókban, továbbá tehetségfejlesztő programokban való részvételi motivációja. Ennek mérésére 1 db elektronikus kérdőív kidolgozásával és kiértékelésével nyílik lehetőség.
 
6 publikációs anyag kerül elkészítésre, célja a szemléletformáló és tájékoztató ismeretek megosztása:-1 db. népszerűsítő és tájékoztató elektronikus kiadvány-1 db. helyzetfeltáró elektronikus kérdőív eredményének összefoglalója-1 db. szemléletformáló kampány megvalósításának tapasztalatai-1 alkalommal megszervezett flashmobról készült beszámoló-1 alkalommal megszervezett szemléletformáló közösségi rendezvény információs anyaga-1 alkalommal megszervezett közösségi élmény programról készült összefoglaló1 alkalommal közösségi élményprogram kerül megszervezésre, melynek célja betekintés nyújtás a pályázó szervezet működésébe, valamint tereplátogatás a Napló szerkesztőségében és nyomdájában. Továbbá célja a program disszeminálása.
Terv, hogy az élményprogramon 30 főnél többen vesznek részt.1 alkalommal önkéntes közösségi rendezvény kerül megszervezésre, melynek célja a program eredményeinek ismertetése, és a résztvevő tehetséges fiatalok munkáinak bemutatása, „fotó kiállítás” szervezése.
Programunk első flashmobját – villámcsődületét április 29-én tartottuk, a Tánc világnapján.
A programot közös szervezésben valósítottuk meg egy helyi táncpedagógus segítségével, aki megtervezte és betanította a koreográfiát. A programhoz az online eseményben lehetetett előre csatlakozni és az ott elhelyezett koreográfiás videó alapján betanulni a nem is olyan könnyű táncot.
Az esős idő ellenére több mint 100 fiatal vett részt a villámcsődületen Debrecen főterén.
A nagy érdeklődésre való tekintettel tervezzük az akció ismétlését jövőre.
Esemény videója:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehetségek MUNKA-LAP-ja Program eredményeinek bemutatása
 
A program a Debrecenben élő vagy tanuló, hallgatói jogviszonnyal rendelkező tehetséges felnőtt fiatalok aktív közreműködésével működtetett közösségi újságírással, elektronikus felületen történő videó riportok és bemutatkozó cikkek, felmérések eredményeinek megjelentetésével növeli az önkéntesség vállalásában, tehetségfejlesztésben érintettek tájékozottságát. Cél a tehetségek, a tehetség programok, CSR tevékenységek, tehetségprogramok és pontok népszerűsítése, jó példák disszeminálása.
A tervezett program 2015.11.01-2016.06.30-ig valósult meg. Az előkészítő szakasz 2015.11.01-2016.01.31-ig tartott, ez idő alatt került sor az árajánlatok beszerzése, szerződéskötésekre, bevonás megtervezésére.
A fiatalok toborzása, tájékoztatása és bevonása az együttműködő partner az OKIDE Egyesület közreműködésével valósult meg. Közvetlenül és elektronikus felületek segítségével közel 6.000 főt sikerült a program indulásáról és tartalmáról tájékoztatni, valamint a hozzá kapcsolódó társadalmi felelősségvállalási és önkéntességre vonatkozó információkkal elérni.
Debrecenben 2016.03.24 - 2016.05.19-ig 5 db műhelyfoglalkozás került megszervezésre a CSAT Egyesület, mint szolgáltató közreműködésével, ahol tervezett témablokkok megvalósításával előadók készítették fel a fiatalokat a témaválasztásra és cikkek megírására.
Továbbá Berettyóújfalui jelentkezők számára önkéntes kortárs segítő képzést tartottunk 5 alkalommal. Projekt során a kommunikáció folyamatosan működött a facebook és weboldalakon. Kutatásra 1 alkalommal került sor társadalmi felelősség vállalás tárgykörben. Tehetségek felelős döntését népszerűsítő kampány 1 db valósult meg, de más releváns felhívásokat is megosztottunk.
Közösségi élményprogramra (szerkesztőségek meglátogatása) 2 alkalommal került sor. 2016.06.09-én tartottuk meg a programzáró találkozót. „Tehetségekkel a tehetségekért” program célja a tehetséges fiatalok összefogásának és társadalmi akciójának megszervezése, pozitív közösségi élményekhez jutás lehetőségének a megteremtése volt. A tehetséges fiatalok sikeres együttműködésének kialakítása, a megszervezett műhelymunkák és közösségi találkozók alkalmával valósult meg.
A programba 5 műhelymunka, 1 flashmob, 1 közösségi program, összesen 7 élménynap volt betervezve, melyek megvalósításra kerültek.  A műhelymunka változatos az önkéntességet, a társadalmi felelősségvállalást, illetve a tehetséggondozást is bemutató témák feldolgozásával Debrecenben 15 fő részvételével, önkéntesen közreműködő szakemberekkel Berettyóújfaluban 19 fő részvételével valósult meg. Az elektronikus újságírás, a tehetséggondozás, a kortárssegítés és az önkéntesség ösztönzése volt a találkozók témája. A közösségi programon, ahová látogatási programot terveztünk a Napló Szerkesztőségébe és nyomdájába, továbbá a Campus Rádió stúdiójába összesen 30 fő vett részt. A programokat 28 fő önkéntes és 7 fő szakember is segítette. A falshomobon, amelyre a tánc világnapját választották a fiatalok toborzásunknak köszönhetően 50 fő, partnereinken keresztül összesen a programon több mint 100 fő vett részt. A részvétel lehetőségét online felületeken hirdettük meg. Egyéb rendezvényt nem terveztük.
Létrehoztuk a „Fiatal Tehetségek Klubját” mely egy közösség, akik körében a tudásmegosztás, a tájékoztatás és a „verseny”előnyhöz jutás céljából kölcsönös kommunikáció, online és személyes kapcsolatépítés működik. A FIT Klub azokat az érdeklődő, pályaválasztó és tehetséges fiatalokat juttatja kedvezményes szakmaszerzési, tudás és képességfejlesztő lehetőségekhez, akik jövőbeli esélyeik és karrierjük sikerének érdekében befektetett energiájukkal aktívan fejleszteni kívánják önmagukat. A program részeként elindult egy pályaválasztást támogató céglátogatási program sorozat, melynek célja a tehetséges fiatalokat segítse a szakmaválasztásban, munkakultúrák és cégek megismerésében. A program részeként több helyszín került felkeresésre, 70 céggel sikerült megállapodni a folytatásról. Az OKIDE szakemberével elindítottuk a FIT Klub facebook-os oldalát, ahol folyamatosan kommunikáltuk a tervezett programokat, a tehetséges fiatalokat érintő pályázati felhívásokat és önkéntes akciókat.  
A kampány www.munka-lap.hu oldalon történő megosztásával igyekeztünk a ráébreszteni a faitalokat, hogy a tehetségükkel hatással vannak a környezetükre. Továbbá a tehetséges fiatalok számára az elektronikus oldalon/kiadványban való megjelenés nyilvánosságot, bemutatkozási (ismertté válási) lehetőséget biztosít. A közösségi élmények a kooperációs team munkák - kérdőívezés, flashmob szervezése, publikációk írása, riportok és fotók/videók készítése és kiadvány (elektornikus újság) szerkesztése „saját élményű” közösségi sikerélményt biztosított a résztvevők számára, ennek köszönhetősen szélesebb látókörre és többlettudásra tesznek szert, melyet megosztanak kortársaikkal.
A programban meghirdetett elektronikus újságírás és riportkészítés elsősorban a téma iránt érdeklődő és fogékony fiatalokat szólította meg. A résztvevők a műhelyfoglalkozásokon aktívan részt vettek a közösségi programok, kampányok kitalálásában, a szervezési és a szerkesztési feladatokban. Több fiatal is elküldte hozzánk munkáját, fotóit, hogy megjelenési lehetőséget biztosítsunk a számukra, így a fiatalok bemutatkozását és galériáját bővíteni szeretnénk az online kiadvány felületén. A tehetséges fiatalok által készített riportok, cikkek a www.munka-lap.hu oldalon jelentek meg.
Önkéntességet, közösségi összefogást és társadalmi felelősségvállalást népszerűsítő programokra szükség van, a fiatalok még formálhatóak, és a nyitottság amint a kérdőíves felmérés is igazolta bennük van. Mi is folytatni kívánjuk az elindított FIT Klubot és a hozzá kapcsolódó (céglátogatásokat, pályaválasztási táborokat) közösségi programokat. A fenntartás érdekében partnerekkel 2 db EFOP-122-15-2016-os programot pályáztunk meg, támogatását remélhetően közösségfejlesztésre fordíthatunk.